Vision och strategisk plan

Uddevalla hjärtat i Bohuslän

Uddevalla kommuns vision är:

Uddevalla – en plats för hela livet

En plats
Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör ett nav med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar vår växande kommun för en hållbar framtid.

För hela
Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun. Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro.

Livet
Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss. Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.

Uddevallabron med segelbåtar nedanför

Strategisk plan

Den strategiska planen för 2023-2026 är majoritetens plan som ger strategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i organisationen. Den antogs av kommunfullmäktige mars 2023.

Styrkort

Kommunfullmäktiges styrkort 2023-2026 antogs av kommunfullmäktige mars 2023. Kommunfullmäktiges styrkort finns med som en bilaga i den strategiska planen och visar bland annat vad som ska förbättras fram till 2026. Uppföljning och redovisning av kommunfullmäktiges styrkort sker i samband med kommunens bokslut.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor