Barn och utbildningsnämndens kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från barn och utbildningsnämndens sammanträden.

Prenumerera på barn och utbildningsnämndens kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2024

Protokoll 2024

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Roger Ekeroos, förtroendevald

+46 522‑69 70 85

roger.ekeroos@uddevalla.se

Pernilla Gustafsson, nämndsekreterare

+46 522‑69 70 02

pernilla.gustafsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Mötestider

Sammanträdeskalender

Förslag på sidor