Demokratiberedningens kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från demokratiberedningens sammanträden.

Prenumerera på demokratiberedningens kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2024

Protokoll 2024

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Christina Nilsson, förtroendevald

+46 522‑69 61 04

christina.a.nilsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Fredrick Göthberg, kommunsekreterare

+46 522‑69 62 90

fredrick.gothberg@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Mötestider

Sammanträdeskalender

Förslag på sidor