Toggle navigation

Demokratiberedningens kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från demokratiberedningens sammanträden.

Prenumerera på demokratiberedningens kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Elving Andersson, +46 522‑69 61 04

Förtroendevald

elving.andersson@uddevalla.se

Stadshuset varvsvägen 1

451 81 

UDDEVALLA

Sebastian Johansson, +46 522‑69 62 90

Kommunsekreterare

sebastian.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00