Ekonomiutskottets kallelse och protokoll

 Upphörde 2020-07-04

Här finns föredragningslista och protokoll från ekonomiutskottets sammanträden.

Prenumerera på ekonomiukottets kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Jarmo Uusitalo, förtroendevald

jarmo.uusitalo@uddevalla.se

451 81 Uddevalla

Bengt Adolfsson, ekonomichef

+46 522‑69 60 15

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla