Toggle navigation

Ekonomiutskottets kallelse och protokoll

 Upphörde 2020-07-04

Här finns föredragningslista och protokoll från ekonomiutskottets sammanträden.

Prenumerera på ekonomiukottets kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Jarmo Uusitalo,

Förtroendevald

jarmo.uusitalo@uddevalla.se

451 81 

UDDEVALLA

Bengt Adolfsson, +46 522‑69 60 15

Ekonomichef

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00