Toggle navigation

Kommunala rådet för äldre kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från kommunala rådet för äldres sammanträden.

Prenumerera på kommunala rådet för äldre kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Presentationsmaterial

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Stefan Skoglund, +46 522‑69 70 27

Förtroendevald

stefan.skoglund@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

451 81 

UDDEVALLA

Kajsa Jansson, +46 522‑69 51 44

Administratör

kajsa.jansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00