Toggle navigation

Kommunfullmäktiges kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

Prenumerera på kommunfullmäktiges kallelse och protokoll

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Elving Andersson, +46 522‑69 61 04

Förtroendevald

elving.andersson@uddevalla.se

Stadshuset varvsvägen 1

451 81 

UDDEVALLA

Sebastian Johansson, +46 522‑69 62 90

Kommunsekreterare

sebastian.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00