Samhällsbyggnadsnämndens kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.

Prenumerera på samhällsbyggnadsnämndens kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2024

Protokoll 2024

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Mattias Forseng, förtroendevald

mattias.forseng@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Ola Löfgren, nämndsekreterare

+46 522‑69 58 29

ola.lofgren@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Mötestider

Sammanträdeskalender

Förslag på sidor