Socialnämndens kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från socialnämndens sammanträden.

Prenumerera på socialnämndens kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelser 2024

Protokoll 2024

Äldre kallelser

Äldre protokoll

Kontakt

Ann-Charlott Gustafsson, förtroendevald

+46 522‑69 70 27

ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se

Mer information

Mötestider

Sammanträdeskalender

Förslag på sidor