Toggle navigation

Vänortskommittens kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från vänortskommittens sammanträden.

Prenumerera på vänortskommittens kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Elving Andersson, +46 522‑69 61 04

Förtroendevald

elving.andersson@uddevalla.se

Stadshuset varvsvägen 1

451 81 

UDDEVALLA

Annika Thorström, +46 522‑69 61 05

Chefssekreterare

annika.thorstrom@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00