Barn och utbildningsnämnden

Roger Ekeroos (M)

Roger Ekeroos (M)

Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Roger Ekeroos (M) är barn- och utbildnings ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

Nämnden består av 13 ledamöter och 9 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för de politiska besluten som rör frågor om barn och ungdomar och vuxenutbildning.

Nämndens ansvarsområden är:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • skolbarnsomsorg
 • gymnasieskola
 • särskola
 • särvux
 • vuxenutbildning
 • svenskundervisning för vuxna invandrare (SFI)
 • skolbiblioteksverksamhet
 • skolmåltider

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se