Barn och utbildningsnämnden

Roger Ekeroos (M)

Roger Ekeroos (M)

Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Roger Ekeroos (M) är barn- och utbildnings ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

Nämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Barn och utbildningsnämndens beslutssammanträden är öppna för allmänheten och startar klockan 13.00.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för de politiska besluten som rör frågor om barn och ungdomar och vuxenutbildning.

Nämndens ansvarsområde är:

 • förskola
 • familjedaghem
 • grundskola
 • skolbarnsomsorg
 • gymnasieskola
 • särskola
 • särvux
 • vuxenutbildning
 • svenskundervisning för vuxna invandrare (SFI)
 • skolbiblioteksverksamhet
 • skolmåltider

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00