Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Roger Ekeroos (M)

Roger Ekeroos (M)

Roger Ekeroos (M) är barn- och utbildnings ordförande för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31.

Nämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för de politiska besluten som rör frågor om barn och ungdomar och vuxenutbildning.

Nämndens ansvarsområden är:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • skolbarnsomsorg
 • gymnasieskola
 • anpassad grundskola och gymnasieskola
 • anpassad utbildning för vuxna
 • vuxenutbildning
 • svenskundervisning för vuxna invandrare (SFI)
 • skolbiblioteksverksamhet
 • skolmåltider

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor