Patientnämnden

Har du har synpunkter eller klagomål på den behandling eller det bemötande du fått inom hälso- och sjukvården skall du i första hand kontakta den som är ansvarig på mottagningen eller avdelningen.

Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare till patientnämnden som är en från vården fristående och opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt kan vända sig. Nämnden hjälper till att lösa problem mellan patienter och vårdgivare. Det kan också handla om att du vill framföra synpunkter som kan hjälpa vården att bli bättre och säkrare.

Uddevalla kommun köper denna tjänst av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Patientnämndernas kansli
413 45 Göteborg

Telefon 010-441 20 00

Förslag på sidor