Socialnämnden

Stefan Skoglund (S)

Stefan Skoglund (S)

Socialnämnden ansvarar för social service och omsorg för kommunens invånare samt den kommunala hälso- och sjukvården.

Stefan Skoglund (S) är socialnämndens ordförande för perioden 2020-07-03 till 2022-12-31.

Nämndens verksamhetsområden är:

  • Äldreboenden
  • Hemtjänst och hemsjukvård
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Rehabilitering
  • Stöd till barn, ungdomar, vuxna och familjer
  • Särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning genom bland annat boenden, daglig verksamhet och personlig assistans
  • Invandrar- och flyktingverksamhet
  • Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
  • Tillsyn över tobaksförsäljning, detaljhandel med nikotinläkemedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Socialnämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Arbetsutskott

För beredning och handläggning har socialnämnden ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har 5 ledamöter och 3 ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00