Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för social service och omsorg samt den kommunala hälso- och sjukvården, för kommunens invånare.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Ann-Charlott Gustafsson (UP) är socialnämndens ordförande för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31.

Nämndens verksamhetsområden är bland annat:

 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Hemsjukvård
 • Hemtjänst/Hjälp i hemmet
 • Missbruksstöd
 • Rehabilitering
 • Socialpsykiatri
 • Stöd till barn, ungdomar, vuxna och familjer
 • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning genom bland annat boenden, daglig verksamhet och personlig assistans
 • Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
 • Tillsyn över tobaksförsäljning, detaljhandel med nikotinläkemedel och handel med vissa receptfria läkemedel
 • Vård- och omsorgsboenden samt korttidsenhet

Socialnämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Arbetsutskott

För beredning och handläggning har socialnämnden ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har 5 ledamöter och 3 ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor