Valnämnden

En valnämnd finns i varje kommun. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt folkomröstningar. Det innebär att valnämnden utser valförrättare som arbetar i vallokalerna på valdagen och ser till att det finns lämpliga vallokaler.

Valnämnden tar också emot de förtidsröster som inte hunnit skickats till rätt vallokal på valdagen och räknar dessa röster onsdagen efter valdagen.

Valnämnden har 7 ledamöter och 4 ersättare.

Fredrik Södersten (M) är valnämndens ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00