Grafisk profil

I maj 2013 beslutade kommunfullmäktige om en ny grafisk profil för Uddevalla kommun. Den nya profilen grundar sig på vårt varumärkesarbete och innebär en förändring av nuvarande kommunlogotyp och ett nytt kompletterande platsvarumärke, Uddevalla – hjärtat i Bohuslän.

Den grafiska profilen fungerar som en handbok med verktyg och regelverk för hur logotyperna ska användas.

Grafisk profil - handbok Pdf, 14.1 MB.

Logotyp - stadsvapnet

Logotypen består av stadsvapnet med den rundsatta texten Uddevalla kommun. Logotypen är den officiella symbolen för Uddevalla kommun och den minsta gemensamma nämnaren i den grafiska profilen.

Ladda ner stadsvapnet

Platsvarumärket
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän

"Hjärtat" är ett platsvarumärke som kan användas även av externa aktörer i samband med aktiviteter och arrangemang som stärker bilden av Uddevalla.

Till platsvarumärket

Bilder

Välj gärna havsnära bilder och bilder som speglar till exempel stadsutbudet och stadsmiljöer, strandpromenaden, Uddevallabron samt handel på Torp och i centrum. Hittar ni inte det ni söker så kontakta informationsavdelningen.

Login till bildbank

Kontakt

Mats Eliasson, kommunikationschef

+46 522 69 60 17

mats.eliasson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor