Vapnets historia

Uddevallas stadsvapen har sin bakgrund i exporten av sågat ektimmer som skeppades ut från hamnen i Uddevalla med början på 1500-talet. När råvarubrist inträffade fick Uddevalla en nedgångsperiod, men 1617 fick staden rätt att importera timmer från övriga delar av Sverige för export via Uddevallas hamn. En ny näring tog fart och för att hugfästa detta infördes ett sigill för att symbolisera att de goda åren med ekexport nu fick en efterföljare i export av gran. Det här sigillet, en ek omgiven av två granar, har levt vidare och blev senare Uddevallas stadsvapen. Nuvarande stadsvapen fick sin utformning 1942.

Kommunens vapen är registrerat hos Patent- och registreringsverket och vapen-beskrivningen  (blasoneringen) lyder: ”I fält av silver en grön ek med ollon av guld mellan två gröna granar”.

Kontakt

Mats Eliasson, kommunikationschef

+46 522 69 60 17

mats.eliasson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor