Pressmeddelande

Välkommen till Uddevalla kommuns pressida! Här finns pressmeddelanden, pressinbjudan och kontaktinformation. Kommunikationsavdelningen ansvarar för mediekontakterna även om uttalanden görs av andra ansvariga personer i kommunen. Respektive förvaltningschef ansvarar för informationen om den egna verksamheten.

Uddevalla kommun vill underlätta för journalister att hitta information. De senaste publicerade nyheterna återfinns på startsidan på kommunens webbplats samt på Facebook och Twitter.

Prenumerera på pressmeddelande från Uddevalla kommun

Hantera prenumeration

Pressmeddelande från Uddevalla kommun


  • Delårsrapport april 2024 för Uddevalla kommun

    Prognosen för helåret 2024 pekar mot ett underskott på -14 mkr


  • Nu firar vi tätt hus på Forshälla-Strands förskola

    Forshälla-Strands förskola i Råssbyn är en helt ny förskola som byggs av Hemsö tillsammans med totalentreprenören K21 Entreprenad på uppdrag av Uddevalla kommun. Förskolan kommer att ha plats för upp till 160 barn, bli certifierad enligt Svanen och ha solceller på taket. Nu har bygget nått milstolpen tätt hus, och det vill vi fira!

Kontakt

Mats Eliasson, kommunikationschef

+46 522 69 60 17

mats.eliasson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor