Pressmeddelande

Välkommen till Uddevalla kommuns pressida! Här finns pressmeddelanden, pressinbjudan och kontaktinformation. Kommunikationsavdelningen ansvarar för mediekontakterna även om uttalanden görs av andra ansvariga personer i kommunen. Respektive förvaltningschef ansvarar för informationen om den egna verksamheten.

Uddevalla kommun vill underlätta för journalister att hitta information. De senaste publicerade nyheterna återfinns på startsidan på kommunens webbplats samt på Facebook och Twitter.

Prenumerera på pressmeddelande från Uddevalla kommun

Hantera prenumeration

Pressmeddelande från Uddevalla kommun


  • Carolina Falkholt skapar muralmålning till minne av Robert Strängen Dala Dahlqvist

    Uddevalla kommun bjuder in till pressträff torsdagen den 15 september i samband med att konstnär Carolina Falkholt påbörjar en muralmålning på Gyldenlövehuset, i hörnan av Drottninggatan och Lagerbergsgatan i centrala Uddevalla.


  • Nu inviger vi Skogslyckans aktivitetscenter för äldre

    Under en tid har Skogslyckans vård- och omsorgsboende omvandlats till fler och anpassade boendeformer för äldre. Hemtjänst, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende inryms nu i nya Skogslyckans aktivitetscenter. Samlingssal, matsal och personalutrymmen har renoverats. Nu är det dags för invigning av Skogslyckans aktivitetscenter. Media är varmt välkomna!

Kontakt

Mats Eliasson, kommunikationschef

+46 522 69 60 17

mats.eliasson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla