Invigning av Sandlidens gruppbostad

Sandlidens gruppbostad är en helt nybyggd gruppbostad. Här finns åtta
lägenheter för personer med funktionsnedsättning och med behov av
särskilt stöd. Tisdag 14 juni är det dags för invigning.

Socialnämndens ordförande Stefan Skoglund invigningstalar och klipper band tillsammans med en av hyresgästerna.

På plats finns även projektledare Stefan Olsson, samhällsbyggnadsförvaltningen och Mathilda Isaksson, avdelningschef verksamhetsområde stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Vi bjuder på kaffe och tårta.

Media är varmt välkomna!

Tid och plats: Tisdag 14 juni klockan 13.00-15.00, Sandliden 1-3 (mittemot Äsperödsskolan).

Pressmeddelande

För mer information kontakta gärna:

Ralja Angelis
Utvecklare inom LSS
Telefon 0522-69 70 52

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00