Vinnova beviljar fyra miljoner till idésluss för innovationer

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har fått klartecken till fyra miljoner kronor från Vinnova för delfinansiering av projektet iCare4Fyrbodal, som totalt omfattar åtta miljoner kronor.

Inom projektet ska idéer från medarbetare tas tillvara i en delregional idésluss och bli till innovativa lösningar som utvecklar verksamheten i de deltagande kommunerna. Idéslussen kommer att vara ett stöd för innovationsledning till kommunernas socialtjänster och näringslivsutveckling.

I projektet iCare4Fyrbodal ingår socialtjänsten i Uddevalla kommun, omsorgsförvaltningen i Trollhättans stad, socialförvaltningen i Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Entreprenörsarenan och Innovatum. Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun är koordinator för hela projektet.

Projektet handlar om att utveckla strukturerade processer för att fånga upp medarbetares idéer, vara kvalificerat stöd till idéutveckling, kompetensutveckling och kommersialisering. Idéerna samlas i en gemensam idésluss för alla kommuner.

- Det känns otroligt roligt att vi nu tillsammans har lyckats få detta prestigeprojekt. Vi har tidigare arbetat framgångsrikt i projektet iMedTech med att fånga upp idéer från medarbetare inom socialtjänsten och nu kan detta arbete spridas till fler kommuner. Vi är jätteinspirerade att jobba tillsammans, säger Anders Brunberg, chef för tillväxtavdelningen.

Projektet iCare4Fyrbodal pågår från 1 december 2016 fram till och med 30 november 2019.

Vinnova delar sammanlagt ut 40 miljoner kronor till 12 projekt under en treårsperiod, inom ramen för en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet.

Pressmeddelande

För mer information, kontakta gärna:

Anders Brunberg
Chef tillväxtavdelningen
Telefon 0522-69 60 61

Angelica Hafström
Innovationsutvecklare och projektledare
Telefon 0522-69 60 80

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00