Invigning av nytt serviceboende, Stora Nygatan

Socialtjänsten i Uddevalla kommun har öppnat ett nytt serviceboende inom LSS på Stora Nygatan 7. Här finns tio lägenheter för självständigt boende med stöd av personal. Nu vill vi fira det nya boendet med en officiell invigning fredag 12 maj. 

Det blir öppet hus med mingel, invigningstal, bandklippning, tårta och kaffe. De boende som vill visar sina lägenheter.

Förutom personal och boende deltar Stefan Skoglund, socialnämndens ordförande, Malin Krantz, socialchef, Mathilda Isaksson, avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Anders Paulin, sektionschef samt Elisabeth Hjertell, enhetschef.

Media är välkomna!

Tid och plats: Fredag 12 maj klockan 13.00-15.00, Stora Nygatan 7, Uddevalla.

Pressinbjudan

För mer information, kontakta gärna:
Elisabeth Hjertell
Enhetschef
Telefon 0522-69 77 09

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00