1 juni invigs nya boenden på Lagerbergsgatan 8

Socialtjänsten i Uddevalla kommun har öppnat nya boenden på Lagerbergsgatan 8. Här finns en daglig verksamhet, en gruppbostad och ett serviceboende med sex lägenheter, där de boende får stöd och hjälp utifrån sina önskemål och behov för att kunna leva ett gott liv.

De boende flyttade in 1 mars i år och nu är det dags för officiell invigning! Det blir öppet hus med invigningstal och bandklippning klockan 11.00-11.15, därefter mingel, tårta och kaffe. De boende som vill visar även sina lägenheter.

Förutom personal och boende deltar:

  • Stefan Skoglund, socialnämndens ordförande
  • Malin Krantz, socialchef
  • Mathilda Isaksson, avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Anders Paulin, sektionschef
  • Katarina Hansson, enhetschef för Lagerbergsgatans boenden
  • Marita Olsson-Sandberg, enhetschef för Lagerbergsgatans dagliga verksamhet

Media hälsas varmt välkomna!

Tid och plats: Torsdag 1 juni klockan 11.00-13.00, Lagerbergsgatan 8, Uddevalla.

Pressinbjudan

För mer information kontakta gärna:

Katarina Hansson,
Enhetschef Lagerbergsgatans boenden
Telefon 0522-69 77 47 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00