Forskningsresultat om hälsofrämjande integration presenteras

Onsdag 7 juni delrapporteras forsknings- och utvecklingsprojektet ”Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa i Uddevalla”, som drivs i ett samarbete mellan Högskolan Väst och Uddevalla kommun.

Projektets övergripande syfte är att studera vilka redskap de kommunala verksamheterna i Uddevalla behöver för ett mer jämlikt folkhälsoarbete.

De uppsatser som presenteras är bland annat:

  • Psykisk ohälsa och arbete med somalier
  • Relationsskapande arbete med unga föräldrar i riskzonen
  • Mikromigration och bostadsplanering
  • En kvalitativ studie av informellt lärande och hälsofrämjande effekter för samhällsvägledare

Bakgrunden till forskningsprojektet är den nya befolkningsbilden som de senaste migrationsströmmarna inneburit. För att kunna fortsätta främja en god samhällsutveckling för alla invånare krävs speciell kunskap som kan tillgodose de olika behoven hos medborgarna.

Projektet har en mångvetenskaplig ansats och sker i nära samarbete med yrkesversamma i kommunala verksamheter och kommunens medborgare. Ett stort antal studenter från olika utbildningar deltar i projektet under ledning av filosofie doktor Thomas Winman och docent Per Assmo från Högskolan Väst. Även filosofie doktor Annika Andersson och filosofie doktor Marie Westerlind deltar i arbetet.

Media är varmt välkomna till presentationen!

Tid och plats: onsdag 7 juni klockan 13.00-15.00, sammanträdesrum Oddevall, Stadshuset, Varvsvägen 1

Mer information om forsknings- och utvecklingsprojektet

Pressinbjudan

För mer information kontakta gärna:

Eva Nilsson
Projektledare, Arbetsmarknadsavdelningen
Telefon 0522-69 61 94
E-post eva.nilsson@uddevalla.se

Said Osman
Enhetschef Integration, Arbetsmarknadsavdelningen
Telefon 0522-69 56 47
E-post said.osman@uddevalla.se

Thomas Winman
Filosofie doktor, Högskolan Väst
Telefon 073-397 50 95
E-post thomas.winman@hv.se

Per Assmo
Docent, Högskolan Väst
Telefon 070-834 11 69
E-post per.assmo@hv.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00