Årets Folkhälsopris delas ut

Kommunstyrelsen instiftade 2008 Uddevalla Folkhälsopris på förslag från Hälsopolitiska rådet. Folkhälsopriset syftar till att uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Priset består av 10 000 kronor och ett diplom och delas ut av Hälsopolitiska rådet.

Priset delas årligen ut till en enskild person eller personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för Uddevallas invånare.

Nu är det dags för utdelning av 2017 års folkhälsopris. På onsdag, under kommunfullmäktiges möte, avslöjas vem eller vilka som får priset.

Media är varmt välkomna!

Tid och plats: Onsdag 14 juni, klockan 13.00, Hörsalen, Bohusläns museum.

Pressinbjudan

För mer information, kontakta gärna:

Theresia Diago Bengtsson
Folkhälsostrateg, kommunledningskontoret
Telefon 0522-69 61 48
E-post theresia.diagobengtsson@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00