Provbelysning fasader Uddevalla centrum

Onsdag kväll 11 oktober testar vi fasadbelysningar på Kungsgatan inför ett senare genomförande inom ett av våra centrumprojekt. Belysningen är tänkt att lyfta och estetiskt stärka tre fasaders karaktär längs Kungsgatan.

Provbelysning genomförs på:

  • Lotcen, gamla museet
  • Frideborg, Plusgymnasiet
  • Frideborg, förskolan

Media är välkommen!

Konsultföretaget Sweco påbörjar arbetet klockan 19.30 och presenterar det färdiga förslaget klockan 21.00.

Tid och plats: Onsdag 11 oktober klockan 21.00, Kungsgatan 28-30.

Arbetet utförs av:
Cecilia Svedberg Eklind, ljusdesigner och Anders Hagberg, uppdragsledare och teknikansvarig Sweco.

Medverkar gör:
Representanter från projektgruppen Kungsgatan och Norra Drottninggatan och samhällsbyggnadsnämnden.

Pressmeddelande pdf

För mer information kontakta gärna:
Stefan Björling
Centrumsamordnare samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 61 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00