Samhällsekonomisk analys för dubbelspår Göteborg-Oslo

Uddevalla kommun samverkar med Företagarna i Uddevalla och Sveriges Byggindustrier i Uddevalla med gemensam målbild: att få ett utbyggt dubbelspår via Bohusbanan, från Göteborg till Oslo.

Industrifakta har nu genomfört en samhällsekonomisk analys av effekterna kring ett utbyggt dubbelspår på Bohusbanan. Några områden som berörs i analysen är restid, arbetsmarknad, kostnadseffektivitet och miljö.

Media är varmt välkomna till presentation av den samhällsekonomiska analysen!

Vid presskonferensen närvarar:
Ingemar Samuelsson, (S), kommunstyrelsens ordförande
Karin Ramneskär, (M), oppositionsråd
Peter Larsson, kommundirektör
Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen
Kent Andreasson, ordförande Företagarna i Uddevalla
Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier i Uddevalla

Tid och plats: Fredag 9 februari klockan 09.00, sammanträdesrum Bojen, Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A, Uddevalla

Pressinbjudan

För mer information kontakta gärna:

Anders Brunberg
Chef tillväxtavdelningen
Telefon 0522-69 60 61

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00