Årets demokratipris delas ut

Uddevalla kommuns demokratipris delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av diskriminering i Uddevalla.

2019 års vinnare

Genom att tilldela Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg Uddevallas demokratipris år 2019 vill kommunen uppmärksamma deras viktiga insatser och även öka kännedomen om Brottsofferjourens verksamhet.

Motiveringen lyder: Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg gör ett omfattande arbete för
mänskliga rättigheter genom att ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i Uddevalla kommun. Brottsofferjouren utför i sitt ideella arbete något som kompletterar statens och kommunernas arbete och som gör att Sverige uppfyller de krav som FN-deklarationen ställer. Utöver arbetet med brottsofferstöd och vittnesstöd arbetar man också förebyggande med projekt och föreläsningar om demokratibrott och våld mot kvinnor.

Media är varmt välkomna!

Tid och plats: Torsdag 6 juni på Gustafsberg vid nationaldagsfirandet. Demokratipriset
kommer att delas ut mellan klockan 15.00-16.00 av kommunfullmäktiges ordförande,
Elving Andersson.

Pressinbjudan »

För mer information kontakta gärna:

Nina Möller
Jämställdhets- och demokratiutvecklare
Telefon 0522-69 60 24

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00