Storsatsning förnyar Uddevalla och Ljungskile och ökar kommunens attraktionskraft

Kommunstyrelsen i Uddevalla beslutade under onsdagen den 29 maj att genomföra en storsatsning för att utveckla centrala områden i Uddevalla och Ljungskile. Satsningen inkluderar bland annat nytt stadshus, nytt badhus, nytt resecentrum, nya seniorboenden, nya skolor och lokaler samt anläggningar för kultur– och fritidsverksamheter i kommunens tätorter.

Utvecklingen av centrala delar av Uddevalla och Ljungskile har varit föremål för olika överväganden och vägval i syfte att stärka handel och övriga kommersiella utbud. Det handlar om allt från kommande flytt av hamnen i Uddevalla liksom att stärka centrala stadsmiljöer, särskilt längs Bäveån, med nya offentliga miljöer och attraktiva bostadsområden. Samtidigt har det växande Uddevalla kommun behov av att utveckla nya lokaler för samhällsservice för kommuninvånarna.

Med en sammanhållen stadsutveckling kan kommunen i en gemensam och samlad process driva stadsmiljöns utveckling med full kraft. Med kvaliteter som grönska, vatten och tillgängliga ytor och funktioner för allmänheten som bärande pelare.

Överenskommelser med externa parter – en bärande idé

Projekten ska förverkligas genom samverkan med externa aktörer. Genom samverkan kan större investeringar genomföras mer resolut samtidigt som det minskar kommunens egna finansiella åtaganden.

Genom att identifiera lämpliga fastigheter, liksom möjliga utvecklingsbara projekt med potential för stadsutvecklingsarbete och extern finansiering, skapas en sund finansiell bas för arbetet med Uddevallas utveckling.

I ett första steg har Uddevalla kommun tecknat en avsiktsförklaring med Facilitator AB. Det inkluderar komponenter som hållbara lösningar för samhällsservice, kommersiell etablering, utbildning och kvalitativa boendemiljöer.

Tillsammans kommer kommunen och Facilitator identifiera projekt; med innehåll, utförande och huvudmannaskap. Nästa fas blir överenskommelser med större långsiktiga fastighetsägare och investerare som har erfarenheter och kunskaper som kan tillgodose de behov som föreligger i de olika delprojekten.

Investeringar kommer till stor del att genomföras med externa parter - därmed begränsas kommunens egna finansiella åtaganden väsentligt.

- Beslutet är resultatet av ett intensivt arbete under en avsevärd tid. Vi har sökt möjligheter att utveckla Uddevalla och Ljungskiles tätorter i enlighet med de investeringsplaner vi har – utan stora finansiella åtaganden. Med detta ger vi oss själva rådigheten över Uddevallas centrala utveckling i ett sammanhållet projekt. Nu ser vi fram mot att sätta spaden i marken, säger Christer Hasslebäck, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi ser fram mot att börja arbetet med förädlingen av centrala Uddevalla. Att göra det såväl varsamt och hållbart i en sammanhållen process skall bli spännande. Ambitionen för Uddevallas del – att göra stadsutveckling med ringa finansiellt åtagande – är en strategi som fler kommuner borde reflektera över. Så kärvt är läget för många av Sveriges kommuner, säger Pelle Johansson, VD Facilitator AB.

Pressmeddelande (pdf)

För mer information, kontakta gärna:

Christer Hasslebäck
Ordförande kommunstyrelsen Uddevalla
Telefon 0522- 69 61 01
E-post: christer.hassleback@uddevalla.se

Peter Larsson
Kommundirektör Uddevalla
Telefon 0522-69 60 07
E-post: peter.larsson@uddevalla.se

Pelle Johansson
VD Facilitator AB
Telefon 070- 588 26 97
E-post: pelle.johansson@facilitatorab.se

Mer information på www.facilitatorab.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00