Fiskräknare installeras i Bäveån

Tisdag 12 maj kommer en specialkonstruerad fiskräknare att installeras i Bäveån, i vattenfallet Strömberget där all fisk passerar för att leka längre upp i ån. Media är välkomna att följa arbetet.

Fiskräknaren är en del i projektet Fisken i fokus, som finansieras med stöd från EU-Leader Södra Bohuslän. Projektets syfte är att öka kunskapen om fisken i Bäveån och främja fisket i Uddevalla centrum. Fiskevårdsteknik AB från Lund är specialister inom området och har fått uppdraget att installera fiskräknaren.

En kamera monteras i en cylinder och när fisken passerar registreras tidpunkt, riktning, hastighet och storlek på fisken. Genom en skuggbild av fisken är det möjligt att skilja på olika fiskarter som till exempel gädda, abborre, ål och laxfiskar. Via en länk på kommunens hemsida uddevalla.se kommer man framöver att kunna följa vad som händer under ytan där fiskräknaren är installerad.

Representanter från styrgruppen för projektet Fisken i fokus kommer att vara på plats på tisdag när fiskräknaren installeras.

Tid och plats: Tisdag 12 maj klockan 10.00, vid vattenfallet Strömberget i Bäveån. Personal från Fiskevårdsteknik AB är på plats under större delen av dagen.

Pressinbjudan (pdf)

För mer information kontakta gärna:
Anneli van Roijen
Projektledare Fisken i fokus, avdelningen för hållbar tillväxt
Telefon 0522–69 61 49
e-post anneli.vanroijen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00