Pressmeddelande från den politiska majoriteten i Uddevalla kommun

Uddevalla behöver en politisk nystart. Vi står inför många stora utmaningar och måste kraftsamla för att nå konstruktiva lösningar. Med en ny stabil politisk majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna ser vi en möjlighet att klara av morgondagens utmaningar.

Socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet och liberalernas loggor

Vi ser fram mot resterande mandatperiod med breda politiska lösningar där öppenhet och transparens är våra ledord. Det är vad invånarna i Uddevalla kommun behöver och förtjänar.

En ny majoritet med dessa fyra partier bygger på att samtliga partier fokuserar på långsiktiga lösningar och tar ett ansvar för att skapa politisk stabilitet.

- Tillit och stabilitet är våra främsta nyckelord och ord som vi absolut kommer jobba efter. Vi vill blicka framåt och jobba med det vi är satta att arbeta med, säger Ingemar Samuelsson kommunalråd (S) Uddevalla kommun.

Konsekvenserna av Covid-19 och den demografiska utvecklingen är några av de stora utmaningar som vi har framför oss. Dessa frågor är akuta och är orsaken till att en ny politisk majoritet måste till. I förhandlingarna mellan partierna har genusperspektiv varit med på agendan. Med Uddevallas bästa för ögonen kommer vi gemensamt ta ansvar.

Hela den politiska programförklaringen samt komplett uppställningen för nämnder, styrelser, bolag och stiftelser kommer presenteras måndagen den 22 juni. Uddevalla kommunfullmäktige kommer ha ett extra möte 1 juli för att välja den nya politiska majoriteten.

För kontakt: Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 03

De föreslagna presidieposterna för majoriteten

Kommunstyrelsen
Ordförande Ingemar Samuelsson (S)
Vice ordförande Monica Bang Lindberg (L)

Barn- och Utbildningsnämnden
Ordförande Roger Ekeroos (M)
Vice ordförande Camilla Johansson (C)

Socialnämnden
Ordförande Stefan Skoglund (S)
Vice ordförande Henrik Sundström (M)

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande Mikael Staxäng (M)
Vice ordförande Anna-Lena Heydar (S)

Kultur- och Fritidsnämnden
Ordförande Annelie Högberg (S)
Vice ordförande Gösta Dahlberg (M)

Uddevallahem
Ordförande Paula Berger (S)

Uddevalla energi
Ordförande Anna-Lena Heydar (S)
Vice ordförande Sture Svennberg (M)

Uddevalla Hamnterminal
Ordförande Rolf Jonsson (L)
Vice ordförande Sonny Persson (S)

Pressmeddelande »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00