Nu invigs Sveriges första esportshall

Fredag 9 oktober invigs Uddevalla Esportshall. Det är den första anläggningen i Sverige där ungdomar kan mötas och spela datorspel tillsammans och samtidigt erbjudas aktiviteter kopplade till fysiska aktiviteter och hälsosam kost. Välkommen till invigning!

Tid och plats: Fredag 9 oktober klockan 13.00, Uddevalla Esportshall, Gustaf Mattssons väg 2, Uddevalla. På grund av rådande pandemi av covid -19 och restriktioner kopplade till denna är det begränsat antal platser, föranmälan krävs. Anmäl er till Karl Sergel, kontaktuppgifter nedan.

Program

13.00 Kristoffer Mattsson och Daniel Lundgren från Mattssongruppen hälsar välkomna till koncernens lokaler

13.10 Karl Sergel, verksamhetsansvarig Uddevalla Esportsförening

13.20 Invigningstal av Camilla Johansson, ordförande i Hälsopolitiska rådet, och Annelie Högberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

13.30 Visning av Esportshallens lokaler

13.45 Mattias Adielsson, landslagsförare i Rally, visar upp hallens unika simracing-riggar och håller en mindre tävling för de som vill prova sin skicklighet runt en virtuell rallybana.

Esportshallen drivs av Uddevalla Esportsförening, med stöd från Hälsopolitiska rådet, Uddevalla kommun samt sponsorer. Hallen kommer att vara bemannad med personal från kultur och fritidsförvaltningen och från esportsföreningen, och verksamheten riktar sig till ungdomar från 12 år och uppåt. Här kan de boka träningsrum och de kommer att erbjudas aktiviteter kopplade till hälsa, bland annat via den idrottshall som finns i samma lokaler.

Genom att vara en fysisk mötesplats för en annars digital sport syftar esportshallen till att inspirera till fysisk aktivitet, aktivera hemmasittare, vara en uppfångande verksamhet, skapa nya möten mellan kommunens invånare, vara en gemensam mötesplats för människor med och utan funktionsvariationer samt på sikt bidra till ökat deltagande i föreningslivet.

Pressinbjudan (pdf för utskrift)

För mer information och anmälan, kontakta:

Karl Sergel, verksamhetsansvarig Uddevalla Esportsförening,

073-140 49 28, Karl.Sergel@esportshall.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00