Den politiska majoriteten har kommit överens om att föreslå en arbetsmiljökompensation till de anställda som har arbetat i verksamheter med vårdnära relation och som varit beordrad att använda skyddskläder/utrustning.

Logotyper

Under det år som gått sedan pandemin blev ett allmänt faktum, har de kommunala verksamheterna haft en påtagligt ökad belastning. Nästan ingen personalgrupp har varit utan påverkan vad gäller hur man utför sina arbetsuppgifter. Alla har dessutom även på sin arbetsplats haft en påtaglig risk för att smittas då det inte går att helt skydda sig från kontakter med kommuninvånare, elever, brukare och arbetskamrater.

Det är självklart så att olika personalgrupper har påverkats olika mycket, men alla har på ett föredömligt sätt ställt upp för det uppdrag man har åt kommuninvånarna.

Den grupp som är mest drabbad är dom som under året beordrats att arbeta med skyddskläder i betydligt större utsträckning än normalt. Att under stor del av arbetsdagen behöva använda ansiktsmask, visir, plastrockar och handskar är en påtaglig försämring av arbetsförutsättningen.

Vi har från majoritetspartierna Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna kommit överens om att föreslå en arbetsmiljökompensation.

Förutsättningar

Man skall av arbetsgivaren varit beordrad att använda skyddskläder/ utrustning.
Ersättningen gäller de som arbetat vårdnära i nedanstående verksamheter.

Förutsättning för berättigad till ersättning är att man varit anställd juli 2020 och är fortsatt anställd juni 2021.

Ersättningens storlek justeras utifrån tjänstgöringsgrad.
För timanställda görs en uppskattad tjänstgöringsgrad.

Verksamheter

  • SÄBO (alla boenden)
  • Hemtjänst
  • Covidteamet
  • Lokalvårdare som arbetat på våra SÄBO
  • Bemanningspoolen
  • LSS boenden
  • Kostenheten på boenden (Österängen)

Arbetsmiljökompensationen om 3000 kr, för en heltid, utbetalas i juni månad.

(Pressmeddelande pdf) Pdf, 116.8 kB.

För kontakt
Ingemar Samuelsson
Telefon 0522-69 61 01