Pressinbjudan - Uddevalla stadsutveckling

29 september tar kommunstyrelsen beslut om tre viktiga stadsutvecklingsfrågor. En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning.

Nu tar kommunstyrelsen ställning kring frågorna:

 • Vision för stadsutveckling kring Bäveån
 • Köp av fastighet Anegrund 10, för att få rådighet över området
  på södra sidan av Bäveån
 • Projektering och uppförande av nytt stadshus med kulturskola, scen, bibliotek, öppen kommunal service och arbetsplatser

”Uddevalla, en hel stad för det gemensammas bästa. Gaturum, stadsrum och vattenrum är livsrum, vardagsrum och lekrum som tillhör oss alla”

Tid och plats: Onsdag 29 september klockan 15.00-15.30, sammanträdesrum Kompassen, vån 4 i Stadshuset. 

Medverkande:

 • Ingemar Samuelsson (S), kommunstyrelsens ordförande
 • Monica Bang Lindberg (L), kommunalråd
 • Christer Hasslebäck (UP), oppositionsråd
 • Peter Larsson, kommundirektör
 • Kristoffer Mattsson, VD Mattssongruppen
 • Daniel Lundgren, VD Mattsson Fastigheter

Välkomna!

Pressinbjudan (pdf för utskrift) Pdf, 173.2 kB.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Martinsson
Kommunikationsstrateg
Telefon 0522–69 61 97