Unik satsning på lärlingsutbildningar – nu invigs Uddevalla Lärlingscentrum

Onsdag 31 augusti inviger vi nystartade Uddevalla Lärlingscentrum på Margretegärdeskolan. Media är varmt välkomna!

Tid och plats: Onsdag 31 augusti klockan 11.00, Margretegärdeskolan, Skolgatan 2, Uddevalla

Uddevalla Lärlingscentrum - en unik satsning i skolsverige

Uddevalla kommun satsar nu på att få fler vuxna i arbete samtidigt som näringslivet får eftertraktad kompetens. Nystartade Uddevalla Lärlingscentrum är ett unikt samarbete kring lärlingsutbildningar och kompetensförsörjning där Uddevalla vuxenutbildning, Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen samverkar för att matcha det lokala näringslivets efterfrågan på kompetenser.

Uddevalla Lärlingscentrum är ett nav för samordning av alla lärlingsutbildningar i kommunen och en kontaktyta och en väg in för det lokala näringslivet. Några nya satsningar är lärlingslön för vuxna och ännu mer branschstyrda utbildningar som ger kortare väg till ett riktigt arbete och en möjlighet att slippa ta studielån.

Lärlingsutbildningar innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare delar på ansvar för rekrytering och utbildning. Det ger eleverna tillgång till den senaste tekniken och verkliga arbetssituationer. Enligt nationella siffror går i genomsnitt över 90 procent av eleverna som slutfört sin lärlingsutbildning vidare till arbete.

Välkommen till invigning av nystartade Uddevalla Lärlingscentrum!

Ur programmet

11.00 Invigningen öppnar, Lärlingscentrums syfte och framväxt. Presentation av Uddevalla Lärlingscentrum. Björn Wärnberg, verksamhetschef Uddevalla Vuxenutbildning, Stefan Einarsson, verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola och Pia Strömsholm, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen.

11.30 Invigningsceremoni, Carl Bennet inviger och klipper band. Industrimannen Carl Bennet har engagerat sig för lärlingsutbildningarnas utveckling i Sverige under många år och är huvudägare i Arjo AB, Elanders AB, Getinge AB och Lifco AB.

Utbildningens roll för kompetensförsörjning i Sverige och Uddevalla. Panelsamtal med kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson, kommundirektör Malin Krantz och Carl Bennet.

Pressinbjudan (pdf för utskrift) Pdf, 139.5 kB.

För mer information kontakta gärna:

Björn Wärnberg
Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning
Telefon 0522–69 75 21, 076-117 23 70
e-post bjorn.warnberg@uddevalla.se

Stefan Einarsson
Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola
Telefon 0522-69 68 53
e-post stefan.einarsson@uddevalla.se

Pia Strömsholm
Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen
Telefon 0522-69 61 20
e-post pia.stromsholm@uddevalla.se