Uddevallas skolor tar ett jättekliv uppåt i kommunranking

Vilken raket! Grundskolan i Uddevalla kommun rusar uppåt i rankningen vad gäller betyg, kunskapsmål och andel elever i nionde klass som är behöriga till gymnasiet. Uddevalla går nu från plats 208 i förra mätningen till plats 70 bland Sveriges 290 kommuner.

Rankingen bygger på ett sammanvägt värde för elever i årskurs nio som uppnått kunskapsmålen, meritvärde för de sammanräknade betygen samt andel elever i nian som är behöriga till att börja på ett yrkesprogram på gymnasiet.

Uddevalla kommuns grundskola har sedan 2014 legat på en kommunranking som varierat mellan plats 174 till 223 av landets 290 kommuner. Det enorma klivet uppåt till plats 70 beror på ett långsiktigt, uthålligt och målinriktat jobb av samtliga elever, lärare, annan personal och rektorer.

- Det här är fantastiskt roligt för alla Uddevallas skolor, jag är otroligt stolt över dessa siffror! I synnerhet har eleverna på Ramnerödsskolan gjort en enorm resa i rätt riktning. Rektor, ledning, lärare och övrig personal har framförallt arbetat målinriktat med varje elev. De har haft täta avstämningar av alla elevers kunskaper för att insatserna ska kunna ändras och bli rätt för varje elev, säger Ola Sundberg, verksamhetschef för grundskolan i Uddevalla kommun.

Den aktuella skolstatistiken finns samlad i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, där det går att följa kommuner och landstings verksamheter från år till år genom olika nyckeltal. Mer information om skolrankingen går att läsa på denna sida i Kolada: Fri sökning - Kolada

Pressmeddelande (pdf för utskrift) Pdf, 56.1 kB.

För mer information, kontakta gärna

Ola Sundberg
Verksamhetschef grundskolan, Uddevalla kommun
Telefon 0522-69 70 08
E-post ola.sundberg@uddevalla.se

Roger Ekeroos
Ordförande Barn och utbildningsnämnden, Uddevalla kommun
Telefon 0522-69 70 85
E-post roger.ekeroos@uddevalla.se