Lyft för friluftslivet på Bassholmen

Nya vandringsleder, en tältplats och möjligheter till försäljning. Det blir nu verklighet på Bassholmen i Uddevalla. Detta tack vare ett nytt naturreservatsbeslut.

Bassholmen en solig sommardag, man ser ön från vattnet, det är lummigt med röda byggnader, en brygga syns också

Bassholmen har fått nya reservatsregler.

- Vi har moderniserat de gamla föreskrifterna. Exempelvis genom att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet. Det blir också tillåtet att tälta på ett ställe i området, berättar Maria Johansson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

- Bassholmen är en av pärlorna i vårt havsband. En pärla som vi verkligen vill ge alla möjlighet att besöka. Då Bassholmen är ett naturreservat är det självklart viktigt att värna om den skyddsvärda naturen, men de nya föreskrifterna ger också möjlighet till utveckling på ön, säger Sofia Stengavel, kommunekolog i Uddevalla.

Bassholmen har varit naturreservat sedan 1975 och består av ett artrikt odlingslandskap med många äldre lövträd. Området är viktigt för friluftslivet och har en spännande kulturhistoria. Nötkreatur kommer även i fortsättningen att beta i området. Betet gynnar den biologiska mångfalden.

Det nya beslutet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, som tagit fram nya föreskrifter, och Uddevalla kommun, som ansvarat för att ta fram den nya skötselplanen och som äger och förvaltar området.

För mer information, kontakta

Maria Johansson
Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Västra Götaland
010-224 54 61
maria.e.johansson@lansstyrelsen.se

Sofia Stengavel
Kommunekolog
Uddevalla kommun
0522-697311
sofia.stengavel@uddevalla.se