Välkommen att få veta mer om kommunens
Välfärdsredovisning

Kommunfullmäktige antog onsdag 11 januari kommunens nya, digitala
välfärdsredovisning, som är en omfattande kartläggning av folkhälsan i
Uddevalla.

Uddevallabron en solig och somrig dag med blått vatten och grönskande omgivning vid Sunningen

Den innehåller unik och lokal statistik som ger en samlad bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i befolkningen. Välfärdsredovisningen ska vara ett analys- och beslutsunderlag vid prioritering av främjande och förebyggande insatser i
Uddevalla för ökad jämlikhet.


Välkommen till pressträff tisdag 17 januari för att få veta mer om innehållet i Välfärdsredovisningen! På pressträffen finns det möjlighet att ställa frågor kring hur kommunen arbetar med hälsofrämjande frågor idag.


Tid och plats: Tisdag 17 januari klockan 11.00, sammanträdesrum Varvet,
Stadshuset, Varvsvägen 1, Uddevalla


På pressträffen medverkar:

  • Ann-Charlotte Gustafsson (UP), ordförande Hälsopolitiska rådet
  • Malin Krantz, kommundirektör
  • Staffan Lindroos, förvaltningschef barn och utbildningsförvaltningen
  • Emelie Eek, folkhälsostrateg
  • Helena Svernling, utredare ekonomiavdelningen

Pressinbjudan (pdf för utskrift) Pdf, 108.3 kB.


För mer information kontakta gärna:
Emelie Eek, folkhälsostrateg
Telefon 0522–69 61 48
e-post emelie.eek@uddevalla.se

Helena Svernling, utredare ekonomiavdelningen
Telefon 0522–69 79 48
e-post helena.svernling@uddevalla.se