Presskonferens idag om förändringar inom socialtjänsten

Den nya politiska majoriteten i socialnämnden föreslår nu ett antal förändringar inom socialtjänsten för att säkra kvaliteten för brukarna och göra det mer attraktivt att arbeta inom socialtjänsten. Förändringarna rör flera olika verksamhetsområden. Välkommen till presskonferens idag tisdag 11 april för att få veta mer!

Tid och plats: Tisdag 11 april klockan 15.30, sammanträdesrum Näktergalen, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla.

Vid pressträffen närvarar Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande för socialnämnden och Roger Granat, förvaltningschef för socialtjänsten.

För mer information kontakta gärna:

Ann-Charlott Gustafsson
Ordförande socialnämnden
Telefon 0522–69 70 27
e-post ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se

Roger Granat
Förvaltningschef socialtjänsten
Telefon 0522- 69 70 66
e-post roger.granat@uddevalla.se

Pressinbjudan (pdf för utskrift) Pdf, 98.1 kB.