Varumärket Uddevalla

2010 drog vi igång arbetet med Varumärket Uddevalla. Vi startade upp arbetet med både en extern och en intern undersökning och varumärkesanalys.

I den externa undersökningen har webbintervjuer genomförts med drygt 1200 personer. Internt har nästan 800 personer gett sin bild av Uddevalla genom intervjuer, fokusgruppssamtal och en webbenkät.

Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett löfte som skapar förväntningar som ska uppfyllas och helst överträffas.

Varumärket är ett verktyg som hjälper oss utveckla och marknadsföra Uddevalla och samtidigt stärka vår attraktions- och konkurrenskraft. Ju mer välkänt och omtyckt ett varumärke är och ju mer kunskaper som finns bland olika målgrupper, desto lättare är det att attrahera fler etableringar, besökare och nya invånare.

Kontakt

Mats Eliasson, kommunikationschef

+46 522 69 60 17

mats.eliasson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Platsvarumärket Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän

Platsvarumärket

Förslag på sidor