Har flyktingen inte blivit registrerad på Migrationsverket?

Flyktingen måste registreras på Migrationsverket. Det finns sedan 21 mars en digital e-ansökan, men det behövs även tidsbokning på plats för fullständig registrering. Det är viktigt att påbörja registrering om flyktingen inte kan klara sig själv ekonomiskt.

Om man som flykting är oregistrerad har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet (Migrationsverket)

Apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directive (Swedish Migration Agency, migrationsverket.se)