Hur kan en flykting i ekonomisk nöd få bistånd?

Flyktingen måste först vända sig till Migrationsverket för att där göra en ansökan om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA.

Ekonomiskt stöd (Migrationsverket)

Ansökan om dagersättning (Migrationsverket)

Instruktioner till ansökan om dagersättning (Migrationsverket)