Vad gäller kring försäkringar om jag har flyktingar boende hos mig?

Med anledning av flyktingsituationen och det akuta behovet av boende anpassar många försäkringsbolag det tillfälliga skyddet i hemförsäkringen för de som öppnar upp sitt hem för människor på flykt. Kontakta ditt försäkringsbolag. Följande försäkringsbolag har utökat skyddet i hemförsäkringen när det gäller flyktingar som bor hos privatpersoner:

IF

Folksam

Länsförsäkringar

Dina försäkringar