Vad gäller vid behov av sjukvård för flyktingar?

Personer som har tvingats lämna Ukraina ska erbjudas vård på lika villkor som asylsökande. Det innebär att:

  • Den som inte fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen.
  • Den som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning samt tandvård. Hälsoundersökning ska erbjudas när individen har etablerat boende inom regionen. I andra fall ska hälsoundersökning erbjudas så snart det lämpligen kan ske.
  • Alla vårdgivare som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till. Det gäller både personer som berörs av EU:s massflyktsdirektiv och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU. Beslutet gäller tills vidare inom Västra Götalandsregionen och kan komma att revideras.

Kriget i Ukraina (Västra Götalandsregionen)

To seek healthcare in Sweden (1177 Vårdguiden)

1177 in other languages (1177 Vårdguiden)