Vad gör jag om jag ser någon flykting som är utsatt för brott eller far illa?

Anmäl till polisen om du misstänker att någon är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på 077-114 14 00.

Läs mer om människohandel på polisens webbplats

Om du vill ha stöd och råd gällande misstänkt människohandel kan du vända dig till Nationellt Metodstödsteam, som ger stöd till yrkesverksamma och frivilliga.

Nationellt Metodstödteams webbplats

Socialtjänsten i Uddevalla kommun erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation. Du kan vara kvinna, man, barn eller ungdom.

Våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten har information på ukrainska och engelska om trafficking och människohandel.

To you fleeing Ukraine - Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)