Var vänder sig flyktingar för beslut enligt massflyktsdirektivet eller för att söka asyl?