Har flyktingar rätt till förskola?

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Familjen har då rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldern 1-12 år har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren

  • förvärvsarbetar
  • studerar
  • är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller
  • är föräldraledig (och omfattas av föräldraledighetslagen)

Allmän förskola för 3-6 år

Alla barn i åldern 3-6 år har rätt till allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som vanligtvis fördelas på tre timmar per dag. Verksamheten är avgiftsfri.

Sök plats i förskola

Vid kommunens kontaktcenter i Rådhuset kan vårdnadshavarna få hjälp att söka plats i förskola via särskild ansökningsblankett. Du kan också hitta blanketten via kommunens e-tjänst där du kan ladda ner och skriva ut den. Alternativt kan du be kontaktcenter skicka den till dig genom att mejla kommunen@uddevalla.se eller ringa 0522-69 60 00. Ansökningsblanketten finns på svenska och engelska.