Har flyktingar rätt att gå i skolan?

Ja, flyktingar har rätt till skolgång om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Barn som är asylsökande har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Vårdnadshavare kan få hjälp via kommunens kontaktcenter i Rådhuset att ansöka om skolplacering. Ansökan sker på särskild blankett.

När din ansökan skickats in så handlägger barn och utbildning ärendet för att barnet ska få en skolplacering. Barnet får först börja på Bryggan, som tar emot nyanlända elever. Alla barn i åldrarna 7-16 år som kommer från ett annat land får sin första skoltid på Bryggan. När det gäller barn från Ukraina kommer även barn i förskoleklass till Bryggan. Där lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som elevernas kunskaper och färdigheter på sitt modersmål kartläggs.

Mer information om Bryggan