Har du tagit emot flyktingar i ditt hem?

Vi vet att det finns både privatpersoner och organisationer som har tagit emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till. Det är fantastiskt vilken medmänsklighet väldigt många visar! Du som har tagit emot en flykting i ditt hem behöver se till att flyktingen kontaktar Migrationsverket för att boka tid för registrering så att personen på flykt ska få beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande.

Från och med den 21 mars är det möjligt att göra en digital ansökan för att på så sätt kunna bli registrerad. Det krävs dokument, ID-handlingar med mera. Däremot kommer biometriupptagningen, det vill säga foto och fingeravtryck, att göras vid ett senare tillfälle, då krävs tidsbokning eftersom man behöver vara på plats fysiskt.

Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

Innehåll