Förändrat säkerhetsläge i Europa

Det förändrade säkerhetsläget i Europa med anledning av kriget i Ukraina ger upphov till många frågor till kommunen om hur man kan hjälpa till och vad som gäller. Kommunen följer noga händelseutvecklingen. På denna sida finns länkar till ansvariga myndigheter och andra webbplatser för mer information. Du hittar också information kopplad till flyktingar.

Samlad information från myndigheterna

Krisinformation.se

Flyktingmottagande Ukraina

Det är Migrationsverket som har ansvaret för mottagandet av människor som söker asyl och för människor som kommer som massflyktingar. Uddevalla kommun hjälper just nu Migrationsverket med att upplåta tillfälliga evakueringsboenden i kommunens regi. Har du tagit emot en flykting i ditt hem? Du som har tagit emot en flykting i ditt hem behöver se till att flyktingen kontaktar Migrationsverket för att boka tid för registrering så att personen på flykt ska få beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Läs mer om vad som gäller på denna sida:

Flyktingmottagande Ukraina

Information in other languages

informationsverige.se

Apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directive - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se)

To you fleeing Ukraine - Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Information om säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Östersjön (forsvarsmakten.se)

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
Krisberedskap & civilt försvar (msb.se)

Förbered dig för kris (msb.se)

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se)

Kärnenergiberedskap | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)

Kommunens krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskap och civilt försvar

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer hur många skyddsrum det ska finnas. Fastighetsägare har ansvar att underhålla sina skyddsrum och iordningställa dem för användning inom två dygn.
Mer information om skyddsrum

Var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Var kommer informationen ifrån? Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.
Att tänka källkritiskt (krisinformation.se)

Oro hos barn och vuxna

Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina (Rädda Barnen)

Att prata med barn och unga om krig och kriser (Skolverket)

Hur kan jag hjälpa till?

Du kan som privatperson hjälpa till via hjälporganisationer eller olika privata initiativ. Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer som har godkända ”90-konton”, så att insamlade pengar går till det ändamål som utlovas. Svensk insamlingskontroll

Just nu ordnar kommunen fram boenden för flyktingar men behovet kan snabbt ändras. Har du bostad som kan användas för människor på flykt? Eller kan du prata ukrainska ellr andra språk och kan tolka? Vi kan i så fall komma att kontakta dig om och när det blir aktuellt, om behovet skulle uppstå. Du kan göra en intresseanmälan via detta formulär: Har du tillgång till bostad för flyktingar eller kan du tolka?

Förslag på sidor