Krisberedskap & civilt försvar

Är du förberedd inför en kris eller i värsta fall krig?

Här samlar vi information om vad du kan göra för att förbereda dig inför en kris, hur du får information vid en krishändelse samt vilket ansvar kommunen har.

Krisberedskap och civilt försvar är att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Planering och utveckling av kommunens krisberedskap och civilt försvar samordnas av Kommunledningskontoret och Enheten för trygghet och samhällsskydd.

Uddevalla kommun samverkar kontinuerligt med andra samhällsaktörer såsom andra kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götaland och polisen. Samverkan sker både i förberedande syfte och under en krishantering.

Läs mer och viktiga länkar:

Förslag på sidor