Krisinformation

Inom kommunens krisorganisation finns det planer och resurser för krisinformation med utpekade ansvarsområden. Ansvaret för kommunens information ligger under kommunledningskontoret och kommunikationsavdelningen som tillsammans med andra verksamheter är en del av krisorganisationen.

Så får du information vid en kris

Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Uddevalla kommun använder flera olika funktioner, resurser och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse beroende på situation.

  • Viktigast att känna till är Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), läs mer om detta längre ner på sidan.
  • Om möjligt går kommunen ut med information via uddevalla.se, sociala medier som Facebook, Twitter samt Instagram.
  • Vid behov kan det startas upp en upplysningscentral (via telefon) för allmänheten i kommunen.
  • Vid behov under långvarig händelse aktiveras samlingsplatser för trygghet och information till medborgare som enligt nuvarande plan är: Stadshuset, Agnebersgymnasiet, Ramnerödsskolan och Ljungskileskolan

Viktigt meddelande till allmänheten VMA

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga funktioner i samhället.

Vid en allvarlig händelse får du information på ett eller flera av följande sätt:

  • VMA utsänds via radio och TV.
  • VMA låter via tyfonsignal även kallat “Hesa Fredrik”.
  • VMA i Sveriges radios app “SR Play”.
  • VMA via SMS inom drabbat område.
  • VMA via talmeddelande i telefon inom drabbat område.

Mer information om VMA på krisinformation.se

Förslag på sidor