Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid en eventuell krigssituation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för att mängden skyddsrum bevaras.
Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Mer information om ansvar och hur skyddsrummen fungerar finns på msb.se

Var finns närmaste skyddsrum?

I Uddevalla kommun finns det flera skyddsrum.

MSB har en webbkarta för att söka fram skyddsrum.

Nybyggnation av skyddsrum

Vid nybyggnation och eller renoveringar av fastigheter bör fastighetsägare och byggare ha skyddsrum med i planeringen. Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum finns på msb.se

Förslag på sidor